1297. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 13. září 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Michael

BUĎTE SI JISTI OCHRANOU KRÁLOVNY A MATKY


Milovaní Boží lidé:

Přijměte pokoj, lásku a milosrdenství pocházející z Nejsvětější Trojice.

V jednotě jako Boží lidé, kteří jdou bez zoufalství nebo ztráty víry, pokračujte dál k věčnému štěstí.

V tomto čase, víc než kdy jindy, musíte učinit rozhodnutí, které vás osvítí a přivede na duchovní cestu dřív, než bude příliš pozdě a zvyk vás zcela oslepí.

Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista jsou tvrdohlaví, pokrytečtí, domýšliví, arogantní a neposlušní, a to je důvod, proč trpí. Varovali jsme vás skrze Boží milosrdenství před tím, co vám způsobí ztrátu věčného života, přesto jste si mysleli, že se to nevztahuje na vás, ale na vaše bratry.

Přicházím s mečem vysoko vztyčeným na znamení, že očista lidstva se zrychluje a bude také krutá jako vlastní hřích člověka.

Musíte zbavit vaše lidské ego všeho, co vás poutá k pošetilosti a pýše, musíte uplatnit nápravu na sebe a žít, pracovat a jednat v bratrství a Boží lásce. Čtete tato slova, která k vám promlouvám z Boží vůle, a přesto věříte, že jsou pro jiné bratry. Musím vám říct, že jsou pro každého, kdo je čte, jsou pro vás a ne pro někoho jiného, neboť vy všichni uctíváte své "Já jsem" a udělali jste z něj svého vlastního boha!

Kvůli tomu nesdílíte bolest druhých, netrpíte s těmi, kdo trpí, neradujete se s těmi, kdo se radují, žijete v neustálém boji se svými bližními.

Ne, děti Boží, jednání tímto způsobem vám brání jednat a pracovat způsobem našeho Krále a Pána Ježíše Krista a táhne vás do proudu světa, který ztratil své hodnoty, zejména duchovní, a odtud plyne chaos, v němž se nacházíte.

ZMĚŇTE SE: NE ZÍTRA, ALE DNES, právě v tuto chvíli, abyste nebloudily samy, když potřebujete své bratry. Všichni budete potřebovat pomoc svých bratrů, tváří v tvář očistě, která přichází.

Uvažte:

ZEMĚ NEBUDE OČIŠŤOVÁNA VODOU, ALE OHNĚM, KTERÝ POCHÁZÍ Z TECHNOLOGIE VYTVOŘENÉ K NIČENÍ BEZ SOUCITU.

V tomto zdevastovaném, neklidném a vyčerpaném světě, člověk obrací svůj pohled a špatně nasměrované síly proti tomu, co představuje Bůh. Proto, Boží lidé, nahlédněte dovnitř sebe a proměňte neustálé výčitky, které vznášíte proti Bohu v "DĚKUJI TI, OTČE!". Děkuji, že mě zdokonaluješ svou láskou.

Co se právě teď děje na Zemi?
Musíte se naučit být dobročinnou láskou, vnitřním pokojem, láskou, vírou a nadějí, abyste obdrželi totéž.

Připravte se! To, co přijde, bude více snesitelné pro člověka, jenž zůstává v Bohu, ne pro ty, kdo zůstávají ve svém "Já jsem". Tato stvoření se snadno přesytí: nemilují a ze své vůle chodí samy.

Vy, Boží lidé, jednejte již v sobě, ulehčete si cestu, aby nebyla těžší, ale naopak, abyste šli cestou, požehnanou vírou a láskou k Bohu.

Boží lidé:

Církev našeho Krále a Pána Ježíše Krista vydechuje svůj nářek. Neztraťte se, nebojte se, buďte důslední a buďte si jisti ochranou Královny a Matky, která se s vámi setká, aby vás vedla, jestli jí to dovolíte.

Sopky přinesou hoře Božím dětem. Nebuďte neopatrné, zůstaňte ve střehu.

Země se bude silně třást, stvoření se rozběhnou do všech směrů před silou přírody.

Boží stvoření!
Buďte stvoření víry! Neměly byste být utvářeny tím, po čem toužíte jako lidská stvoření, ale Boží vůlí.

Milovaní Boží lidé:

Nastal čas, abyste se změnili, obrátili, připravili se na vážnější věci, které přijdou. Na tom bude záležet způsob, jakým budete žít dál, zda budete žít v neustálém nářku, nebo v Boží vůli, která vám dá pokoj.

Vy ale nechcete být obnoveni, bláto vašeho "ega" je příjemnější než obrácení založené na oběti.

Musíte pokračovat v modlitbách se svou duší, vašimi silami a smysly a soustředit se v modlitbě bez rozptylování. Pro vás, jako lidstvo, jsou modlitby nezbytné.

Mějte na paměti, že Písmo svaté je pro Boží děti silou a eucharistie je pokrm pro Boží děti. Živte se jím, než vyjde na světlo tajemství nepravosti [2Tes 2, 7].

Boží lidé:

Válka používá různé cesty, aniž by ztratila ze zřetele srdce křesťanství jako cíl, aby se ovce cítily ustrašené.

VÍRA, VÍRA, VÍRA!

Uslyšíte burácet Etnu, obři se probudí a lidstvo, které je vydáno na pospas samo sobě, si zoufá.

Jak budete toužit po časech, v nichž jste žili!
Jak budete litovat, že jste žili v takové nevědomosti!

Probuďte se, Boží lidé, probuďte se! Duchovní hlad pádí k zemi, stejně jako fyzický hlad [Zj 6, 2-8] a oznamují lidstvu to, co musí přijít.

Víra udržuje lidské stvoření neochvějným.

Máte víru?

Žehnám vám.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Svatý archanděl Michael.
zpět