1299. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRYČ V JEDNOM DNI


Byla jsem na procházce s mými psy a mluvila jsem s Pánem, jak to obvykle dělám, a modlila jsem se ve věci budoucího ekonomického zhroucení. Myslela jsem na to – jak nám řekl, že odejme velkou část bohatství velmi bohatých až tak, že začnou křičet ke svým bohům peněz – když mi řekl toto:

V jednom dni bude všechno bohatství ztraceno. Protože dali přednost bohatství víc než tomu, co jim dal můj Syn svou smrtí. Protože dali přednost své pýše před pomáháním těm, kdo byli v nouzi. Protože postavili vysoká a velkolepá místa, aby poctili svá jména a své obrazy místo mého jména.

Protože si vybrali bohy, kteří bohy vůbec nejsou, ukážu jim svou obrovskou moc. V mém velkém milosrdenství jim nabízím tuto poslední příležitost, aby litovali svého modlářství.

Ježíš

Předešlé Slovo, které pojednávalo o jejich bozích peněz: poselství č. 1262.


Mt 6, 24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat,
k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Sam 15,23: Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále.

zpět