1304. Poselství Ježíše ze dne 22. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ABSOLUTNÍ POSLUŠNOST


Když organizuji události, které jsem předpověděl v mém svatém Slovu, hlídám si svou Nevěstu na zemi. Dokonce i v národech, které se ode Mne odvrátily, mám Zbytek, který Mě skutečně uctívá, Zbytek, který stále ještě uctívá mé velké jméno. Ten budu v té době horlivě ochraňovat.

Mé děti, poslouchejte pozorně můj hlas, mé vedení, neboť Já vás povedu do bezpečí, jen budete-li poslušné. Mé děti musí být v tomto čase naprosto poslušné, aby zůstaly v bezpečí a chráněny.

Absolutní poslušnost – poslouchejte rychle a vše, co vám řeknu, do posledního detailu, abych vás nyní mohl ochránit.

Ježíš


Řím 2, 7-9
7: Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
9: Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;

1Petr 4, 16-18
16: Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
18: Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?‘
Iz 30, 21: a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní," ať budete chtít doprava nebo doleva.

zpět