1311. Poselství Boha Otce ze dne 28. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÁ VĚC


Mé děti, začínám novou věc. Vyhlížejte ji, neboť potěší všechny mé pravé děti.

Váš svět je naplněn hříchem a temnotou, ale mé Světlo zesiluje a osvětlí vaši cestu tímto smutným časem.

Já jsem zadržel potěšení pro všechny mé opravdové děti, aby je mohly využít během posledních dnů, ubíhajících na zemi. Některé z vás již snášely hodně utrpení a strádání, a ještě víc jich přijde. Co jste nevěděly, bylo, že odměny k vám v tomto čase přijdou také ode Mne. Velké odměny a vyslyšené modlitby – události, které vás potěší a způsobí, že se budete radovat, že jste ještě naživu na zemi.

Ty z vás, které jste trávily čas přimlouváním za ztracené duše, obdrží nyní odměny, které vás překvapí – odpovědi na modlitby, které jste se modlily po mnoho let, nebo přání srdce, které mohu vidět jen Já.

Radujte se, mé děti! Brzy budete tady se Mnou, ale na zemi vám ještě zbývá několik dobrých dnů.

Bůh Otec


Iz 42, 8-10
8: Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.
9: Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.
10: Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí.
zpět