1312. Poselství Ježíše ze dne 29. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POKÁREJTE HO


Mé děti, nepřítel přijde v tomto času konce, aby vás mučil, pokud jde o vaši spásu. Chce, abyste ztratily víru, že budete zachráněny a ukončily své dny v pochybnosti. On ví, že je to vírou, kterou jste spaseny.

Pokárejte ho v mém jménu, když přijde, aby vás mučil, mé děti, a neposlouchejte ho, aby nezasadil semena nedůvěry do vašich srdcí.

Mé Slovo říká, jak budete spaseny. Vyhledejte si je.

Ježíš

Ef 2, 8-9
8: Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9: Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

1Petr 5, 8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá,
koho by pohltil.
zpět