1327. Poselství Ježíše ze dne 13. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODPLATÍM JIM


Když vás vyženou z vašich domovů a seberou vám vše, co máte, buďte si jisté, mé drahé děti, že vás ubytuji u sebe. Postarám se o vás, a budete jíst, když oni budou v nouzi. Ochráním vás před stejnými zvířaty, které je budou pronásledovat. Budou hledat bezpečí, až na ně padnou mé soudy a zničí všechna jejich bezpečná místa. Nakonec to budou bezbožní, kdo nebudou mít místo ochrany před bouřemi, které sešlu.

Pomsta je moje a můžete si být jisté, že Já odplatím bezbožným za vše, co vám udělali a co vám vzali, bez výjimky.

Nikdy se Mi nebudou posmívat.

Ježíš


Gal 6, 7: Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Řím 12, 19: Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: "Mně patří pomsta, já odplatím", praví Pán.
zpět