133. Poselství Boha Otce ze dne 13. ledna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÝ LID


Probouzím nový lid, lid zázraků, znamení a divů. Lid, jenž bude důvěřovat Mně a mému Slovu a učiní mnoho velkých dobrých skutků v mém jménu.

Moji lidé, mějte se na pozoru, neboť ti, kdo budou důvěřovat Mně a mému Slovu a skrze něž učiním tyto zázraky, znamení a divy, budou čelit pronásledování jako nikdy dříve.

Také nepřítel pozvedá lid – lid plný nenávisti ke všemu, co je ode Mne, lid horlivý více než dříve zastavit Boží Slovo na zemi.

Můj nepřítel nedokáže zastavit Boží Slovo na zemi, ale bitva bude divoce zuřit. Mnozí z vás uvidí, jak zlo bude bojovat proti dobru. Zlo na nějaký čas zvítězí, ale pak přijde konec a všechno zlé bude zničeno, jak hlásá mé Slovo.

Bůh OtecJan 14, 12: Ano, skutečně, říkám vám: Kdo věří ve mne, i on sám bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.

2Thes 1, 3-5:
3: Bratři, je to naše povinnost, abychom Bohu stále za vás děkovali. Sluší se to, protože vaše víra dělá velké pokroky a vzájemná láska jednoho každého a všech vás se rozmáhá.
4: takže můžeme být na vás hrdí v církevních obcích, hrdí na vaši stálost a víru ve všech pronásledováních a souženích, která snášíte.
5: V tom se právě ukazuje spravedlivý Boží soud: máte být tak uznáni za hodny Božího království, pro které trpíte.

Zj 13, 7: A bylo jí dovoleno vést válku proti křesťanům a přemoci je. Byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem.
Převzato z http://wingsofprophesy.cz
zpět