1335. Poselství Ježíše ze dne 20. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TROCHU DÉLE


Mé děti, čelíte-li ztrátám, je to čas soužení, a Já nechám přijít změny a většina z toho, co uvidíte, bude zlé. Přesto Já jsem mocný Bůh – největší z bohů a stále mohu z těchto událostí přinést dobro k vašemu užitku.

Jste na zemi jen trochu déle, a pak zavolám domů ty, kdo jsou opravdu moji, protože začne skutečné zlo.

Starejte se o mé záležitosti na zemi, neboť tím, že to učiníte, přivedete duše do mého království a budete sklízet velké odměny. Ať je to nyní vaše věc, která má přednost před vším ostatním, protože jak budete odpovídat na to, co jste neudělali (svědectví, atd.), až budete stát přede Mnou? Ten den soudu je dokonce u vašich dveří, přesto si stále hrajete, i když není moc času. Nebuďte jako pošetilé panny, nebo nemoudrý správce.

Ježíš


Lk 16, 1-2
1: Svým učedníkům řekl: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem.
2: Zavolal ho a řekl mu: Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem."

Mt 25, 8: Tu řekly ty pošetilé rozumným: "Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!"

Jan 4, 34: Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo."

Mt 9, 37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo."

Jan, 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
zpět