1336. Poselství Ježíše ze dne 21. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODHALUJI


Vytvářím kolem vás okolnosti, abych vám ukázal oblasti vašeho života, kde si přeji, abyste učinili změny. Nechci, aby mé pravé děti potřebovaly další očišťování, až vás povolám ke Mně domů.

Mé děti, vyzývám vás, abyste postupovaly výš. Vyzývám vás, abyste odložily ty poslední hříchy, o nichž víte, že si jich čas od času užíváte. Tyto hříchy vám neposlouží v tom, co přichází a zdrží vás na zemi mnohem déle, než byste rády viděly v čase, v němž žijete.

Musíte se namáhat, abyste vystoupily výš ve Mně, a nepřítel bude bojovat o každý váš krok. Pevné odhodlání je nutné, abyste zvítězily, a jste-li trpělivé, můžete snést, co je vyžadováno.

Odměny jsou velmi velké.

Mé děti, nežijete ve snadném čase, přesto je nejlepších z časů, neboť má sláva bude ukázána na zemi jako nikdy dřív, protože nabízím nevěřícím další příležitost uvěřit ve Mne, zatímco se mohou učit víc o tom, kdo Já jsem. Brzy pokryje zemi duchovní temnota a bude velmi těžké si vybrat věřit ve Mne nebo se o Mně učit. Ti, kdo si v tom čase vyberou Mne, zaplatí za to svým životem, stejně jako ti, kdo budou o Mně podávat svědectví.

Ježíš


Mt 7, 13-14 13: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14: Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 16, 25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Jan 3, 19-21
19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
20: Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.
21: Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.

zpět