1337. Poselství Ježíše ze dne 22. října 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DEN VAŠEHO ODCHODU


Mé děti, musíte se připravit na svůj brzký odchod do svého pravého domova tady se Mnou.

Musíte se připravit na to, že opustíte ty kolem vás. Uspořádejte si své záležitosti a buďte připraveny být povolány ke Mně domů, protože den vašeho odchodu se rychle blíží a později bude na přípravu málo času.

Usmiřte se s těmi, jimž jste ublížily a se všemi, kdo ublížily vám. Musíte úplně odpustit, jestli má být odpuštěno vám. Využijte to málo času, které vám zbývá, abyste vše napravily a nacházely se u Mne ve správném postavení.

Nečekejte, mé děti, neboť brzy bude příliš pozdě a některé chyby nemohou být napraveny.

Ježíš


Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Lk 12, 19-33
19: A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.
20: Ale Bůh mu řekl: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?
21: Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
22: Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
23: Život je víc než pokrm a tělo než oděv."

Mt 6, 14-15
14: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15: jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

zpět