1362. Poselství Ježíše ze dne 7. listopadu 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Jezis

NEČEKEJTE NA ZNAMENÍ A SIGNÁLY
Moji milovaní lidé,

MŮJ VĚRNÝ ZBYTEK JE ODVÁŽNÝ, SILNÝ A NEBOJÁCNÝ…

Volal jsem lidská stvoření po celé Zemi, aby se staly částí mého svatého Zbytku a odpověď byla většinou kladná. Avšak jak ubozí a opuštění jsou ti, kteří se ke Mně ze světských důvodů obracejí zády, kdo Mě zrazují a vedou můj lid na zcestí – ti zakusí chvíle hrůzy. Nehledejte to, co je světské: můžete je najít všude. Ďábel světské nabídl lidstvu, a lidstvo je přijalo.

Lidské stvoření se musí setkat se Mnou v mém kříži a dívat se na Mne, aby našlo pravou lásku, pravý duchovní význam a skutečné odevzdání bez omezení a podmínek. Dosáhne toho sjednocením s mým křížem slávy a majestátu a tím, že bude mít srdce z masa, ne z kamene. Takové je prostupné jen pro ďábla.

V těchto chvílích vystupují mocní lidé, kteří řídí svět, aby svými nařízeními vtiskli do každého svého řádu pokyny, které vedou tuto generaci k setkání s bolestí, s omyly, které bolest vyvolávají, s chaosem, s falešným náboženstvím, které není moje, se záměrně překroucenou spiritualitou, abyste ztratili duši.

Řeky zmatku se rozlévají v situacích příznačných pro tuto dobu, v níž se nacházíte.

Neodcházejte ode Mne, neodcházejte, buďte pevní!

Světová ekonomická moc má mezi svými záměry změnit lidskou mysl tím, že vám nechá věřit, že stát daleko jeden od druhého je lékem k vymýcení nemoci. Děti, nejen, že čelíte této nemoci, ale bylo pro vás připraveno více nemocí – výsledek lidské vůle, nikoli mé vůle.

Nesnažte se vynikat ve všem, ale buďte opravdovými experty v mé Lásce, víře, naději, v dobročinnosti, protože jsem vás povolal uskutečnit můj plán spásy lidstva. Stejně jako jsem si v minulosti vybral učedníky, nyní vás volám, abyste Mě následovali bez podmínek, abyste připravili věrný Zbytek.

Vyzývám vás, abyste byli mou vlastní Láskou, průzračnou, abyste si vzájemně důvěřovali a ochraňovali jeden druhého, neboť světu se podaří udržet mé chrámy zavřené a vzdálí vás ode Mne.

Povstání bratrů proti bratrům budou následovat jedno za druhým, vyjde najevo lidská krutost i manipulace světové velmoci s národy, ať už jsou jakékoli.

Moji milovaní:

Nečekejte na zítřek, změna musí přijít teď!

Shora přijdou šokující atmosférické jevy v souvislosti s nečekaným přiblížením nebeského tělesa k Zemi.

Já přijdu, aby se každá bytost sama prohlédla a přezkoumám, zda její jednání a činy zůstaly připoutány k mým Zákonům, nebo ne. Každá osoba bude svůj vlastní soudce, osvícená mým Duchem Svatým, aby sama sebe neoklamala. Tímto způsobem určíte svou hodnotu správnou mírou.

Nečekejte na znamení a signály, které mají přijít: žijete v jejich středu a každou chvílí budou větší a tvrdší.

Moji lidé, zůstaňte bdělí: nepadněte do spárů ďábla.

Čekáte, až vás zavolají, abyste byli označeni pečetí ďábla, ale vzhledem ke znalostem, které člověk získal o záměrech zla, značka ďábla vám bude zavedena, aniž byste si to uvědomili.

Neztraťte svou duši, zachraňte svou duši.

Modlete se, mé děti, modlete se za zemi severu, Orel bude zaskočen.

Modlete se, mé děti, modlete se za Anglii a Francii, terorismus je zbarví do ruda.

Modlete se, mé děti, modlete se za Španělsko, krev se prolévá, mé děti trpí.

Modlete se, mé děti, modlete se za Portoriko, bude otřeseno.

Modlete se, mé děti, modlete se za Argentinu. Chybí potraviny a lidé jsou zmatení.

Moji lidé, abyste dosáhli ke Mně, musíte projít zkouškou ohněm a shledáni být hodni. Vůle pyšného člověka zrychlila události a touha po moci ekonomických mocností probudila nemoc. Nejistota je celosvětová.

Moji lidé se ke mně vrátí a budou mým lidem a Já jejich Bohem. Nepřijmou jiné bohy, ale "budou mým lidem a Já jejich Bohem" na věky věků [Jr 7, 23].

Žehnám vám, moji lidé.

Váš Ježíš

zpět