1367. Poselství Ježíše ze dne 17. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA).


PŘÍLIŠ POZDĚ


Svět tě sleduje, Ameriko, stala ses terčem posměchu mezi národy. Vidí tvou slabost, tvou nemorálnost a bezstarostný život. Nepostavila sis svůj dům na skále, ale na pohyblivých píscích obchodování a nyní tyto písky se nesou vzduchem k moři a ty se potácíš. Nejenže nemůžeš zachránit jiné národy v nouzi, nyní nemůžeš zachránit ani sebe, a tak padneš.

Když válka začne rozdělovat národy ve tvých hranicích, tvoji nepřátelé tiše přijdou zvenku a obsadí tě. Budeš předána nelítostnému lidu, protože ses obrátila zády ke Mně, Nejvyššímu, Bohu, který tě učinil požehnaným národem, jímž jsi kdysi byla.

Protože jste zapřeli Mne, choroba, nemoc a hlad naplní vaše hranice, až invazní armády vydrancují vaše pole a dobytek. Protože už Mě nechcete, budete mít boha, jemuž budete sloužit – ať vás bůh obchodu zachrání, jestli může. Může vás obchod zachránit od vražd a násilí, které brzy zaplní vaše ulice? Může obchod ochránit vaše milované? Uzdravit vaše nemocné? Zaopatřit vás v holé pustině?

Řekli jste, že už nepotřebujete Mne, nebo má požehnání, a tak si je beru zpět.

Příliš pozdě poznáte, že Mě potřebujete.

Ježíš


Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.

Mt 24, 6-7
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Mt 7, 24-27
24: A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
25: Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
26: Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.
27: A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.

Ž 9, 17: Hospodin tu zřejmě zjednal právo: svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou.

zpět