1371. Poselství Ježíše ze dne 20. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÁLKA SE ZMOCNÍ ZEMĚ


Připravte se, neboť válka se zmocní země. Víte, co válka přináší, mé děti?

Přináší smrt těch, kdo jsou vám nejdražší – vašich mladých mužů, vašich manželů, vašich otců. Přináší hlad, epidemie a nemoci. Nese s sebou žal v plné míře, odpovídající smutku mého srdce, vyvolaný tímto bezcitným národem (Amerikou), který neodsoudil vraždění nevinných životů.

Připravte své domovy na válku, mé děti, protože válka přichází.

Ježíš


Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
zpět