1374. Poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DRŽTE SE PEVNĚ


Ujistěte se, že nemáte nic proti druhému, protože to vám zabrání jít do vašeho nebeského domova, až přijde váš čas. Odpusťte ostatním, jako Já odpouštím vám – to je můj rozkaz.

V těch časech budete pokoušeni vzdát se své víry ve Mne, protože se rozmůže nepravost a zamoří vaše země. Budete se modlit, aby to přestalo, ale v tom čase musí být naplněno celé mé svaté Slovo, proto Já nemohu tyto modlitby vyslyšet, jak jsem to dělal v minulosti.

Především, držte se pevně své víry ve Mne, protože to je prvořadé. Žádný jiný aspekt toho, čemu čelíte, není důležitější, než právě toto. Vzpomeňte si na má slova k vám, řekl jsem vám o těchto věcech už předem, abyste mohli mít pokoj uprostřed chaosu, a tento váš pokoj může být svědkem těm, kdo Mne ještě neznají.

Ježíš


Mt 5, 23-24
23: Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,
24: nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

Mt 6, 14-15
14: Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
15: jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

Mt 24, 12-13
12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Mk 11, 25-26
25: A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.
26: Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.
zpět