1381. 29. listopadu 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 17. ledna 2011.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS MNOHA NEBEZPEČÍ


Moji lidé, vcházíte do času mnoha nebezpečí. Nebezpečí budou číhat všude kolem vás a mnohé z nich nebudou viditelné lidskému oku. Z tohoto důvodu jsem vyzval mnoho z vás, aby přišli na místo větší důvěrnosti se Mnou. Toužím vás zaštítit ochranou mých mocných křídel, ale mnoho z vás si na Mne neudělalo čas.

Stále říkáte: "Později, Pane". To, co nevíte, je, že mnozí z vás později už nikdy nepřijdou, neboť udeří pohromy a vy nebudete připraveni, protože jste tolik zaměstnáni světskými věcmi.

Varuji vás nyní – neuděláte-li si pro Mne čas teď, nebudu moci vás ochránit před tím, co přijde. Staráte se o mnoho věcí, ale Já si přeji, abyste své starosti předali Mně.

Nechej Mě nést tvá břemena, mé dítě. Musíš jen myslet na trávení času se Mnou, hledat mou tvář, a všechny ostatní věci, které potřebuješ, se dají do pořádku.

Nevidíš? Nevíš? Čas konce přišel a má Nevěsta není připravena! Mnozí z vás se ještě nenaučili jak hledat mou tvář, jak uslyšet můj hlas a nejste připraveni na to, co se brzy na zemi stane.

Neštěstí – velká neštěstí přicházejí v rozsahu, že jim ani nedokážete porozumět a mnoho z mých lidí nerozpoznává čas ve svém duchu.

Zabývejte se hlouběji mým Slovem – hlouběji než kdy dřív – a Já vám odhalím poklady vědění, které jsem zde schoval pro tyto poslední dny. Pojďte výš se Mnou – výš než kdykoli dřív, a Já vám odhalím věci, o nichž nic nevíte!

Ach, mé děti, toužím vám dát všechno bohatství mého království v tomto čase, ale nemohu, když Mi ve svých zaneprázdněných životech ani neuděláte místo!

Pojďte ke Mně! Volejte mé Jméno a křičte, abyste dostali víc ode Mne, a Já vám s radostí odpovím a naplním vás mým Duchem. Už neotálejte. Čas konce je blízko!

Ježíš


Ž 91, 4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

1Petr 5, 7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.

Iz 45, 3: Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele.

zpět