1393. Poselství Ježíše ze dne 10. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DOBRO, NEBO ZLO


Mé děti, přeji si, abyste si vzpomněly, zatímco uplývá poslední čas, že vše, co vidíte, je prastarý boj mezi dobrem a zlem. Každá volba, kterou učiníte, je dobrá, nebo zlá. Je to život, nebo smrt. Není nic mezi tím.

Každé slovo, které řeknete, je život, nebo smrt. Každá činnost, jíž se zabýváte, je dobrá, nebo zlá.

Vzpomeňte si na váš cíl a připomeňte si, že jste moje a nechávejte to vidět ve všem, co říkáte a děláte – za všech okolností.

Tak nebudete litovat, až váš čas vyprší, a budete stát přede Mnou a skládat Mi účty.

Ježíš


1Kor 15, 33: Neklamte se: špatná společnost kazí dobré mravy.

Př 3, 7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

Řím 2, 6-8
6: On odplatí každému podle jeho skutků.
7: Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8: Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.

Řím 12, 21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

zpět