1398. Poselství Ježíše ze dne 15. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODPLATA


Mé děti, jak se připravujete opustit Zemi, vaše srdce se bude chtít ohlédnout za tím, co bylo, a co vám bylo vzato. Buďte ujištěny, že jsem viděl všechny křivdy, které vám udělali, a Já sám zaplatím těm, kdo se jich dopustili. Neodvracím svou tvář, když bezbožní využívají mé děti, beru to v úvahu a pomstím každou křivdu naplno.

Ti, kdo Mě znají, ať si nemyslí, že uniknou, mé oko je však upřeno na ně a brzy má ruka, stejně jako Já, vytáhne pomstu za vše, co jste vytrpěli v tomto životě od těch, kteří se nekají.

Ježíš


Thes 4, 1-8
1: Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.
2: Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše.
3: Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti
4: a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,
5: ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.
6: Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.
7: Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.
8: Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.

1Kor 3, 19: Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: Nachytá moudré na jejich vychytralost;
zpět