1402. 19. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. listopadu 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOHEM BLÍŽ


Lidé vždy toužili znát čas mého příchodu. Lidé vždy toužili znát vše, co přijde na konci světa, který je nyní u vás. Mnozí ani nyní nevěří, že čas konce všech věcí je u nich. I když popírají čas, konec skutečně přijde, a přijde rychle.

Mé děti, nevíte, kde jste v časovém rozvržení věcí, protože konec je mnohem blíž, než věříte. Proto se musíte rychle připravit na to, co již vychází najevo. Mnozí z těch, které milujete, budou v těchto časech vzati ze země. Pohodlí vám také bude odebráno, až všechen řád opustí zemi. Člověk si zvolil cestu chaosu, a tak mu bude dán.

Nebudete muset dlouho čekat, moji maličcí, protože ten čas je už u vás. Událost, která přijde velmi brzy, vám ukáže, kde opravdu jste v tomto čase.

Ježíš

Poznámka: Cítila jsem, že mi odhalil, že ta událost, mající brzy přijít, je jeho záměrem, a bude jasná těm, kdo znají jeho Slovo, co bude znamenat, kde asi jsme v časové linii konce.


Řím 8, 18-19
18: Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás v budoucnu zjeví.
19: Celé tvorstvo totiž nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.

Lk 21, 11: Budou velká zemětřesení, na jednom místě za druhým mor a hlad, objeví se hrozné úkazy a na nebi velká znamení.

2Petr 3, 10-13
10: Ten den Páně však přijde jako zloděj, a tehdy nebesa prudce s rachotem pominou, živly se žárem stráví a země i všecko na ní bude souzeno.
11: Všechno tedy tím způsobem vezme za své. Jak proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně,
12: a tak očekávali a uspišovali příchod onoho Božího dne, kdy se v ohni nebesa stráví a živly v žáru rozplynou.
13: Ale my čekáme, jak to on slíbil – nebesa nová a zemi novou, kde by měla svůj domov spravedlnost.

Mt 24, 13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět