?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 1408

1408. Poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VŠICHNI, KDO NESDÍLEJÍ


Přeji si, aby byla vaše radost úplná. Přeji si, aby moji lidé splnili vše, co jsem jim uložil, a přesto si ještě hrajete.

Jsem velmi nespokojen s tím, jak si užíváte mých požehnání a nesdílíte je. Postavíte se před mé soudy dřív než později a všichni, kdo se v této době nedělí, budou trpět velkým nedostatkem a velká bude jejich bolest.

Neřekl jsem ve svém svatém Slovu těm, kteří mají dva pláště, aby dali jeden tomu, který jej potřebuje? Přesto jste to neudělali, ale schovávali jste si svou hojnost ze strachu. V tom, co přijde, nebudete schopni si ponechat tyto věci, na kterých lpíte. Proč teď nesejete a nebudete sklízet požehnání v přicházejícím čase nedostatku?

Proč se mé děti tak bojí, když mají tak mocného Otce? Proč Mě stále znevažujete svým strachem, jak to právě děláte?

Nevzpomínáte si na časy, kdy jste sami byli v nouzi?

Ježíš


Lk 3, 11: On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak."

Lk 6, 38: "Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

1Jan 3, 17: Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?

2Kor 9, 7: Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.

Jan 15, 11: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.

Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna.
zpět