141. Poselství Boha Otce ze dne 15. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOUDROST


Přeji si, aby mé děti byly moudré. Přeji si, abyste si ukládali moudrost pro přicházející časy, dokud je pro vás ještě dostupná. Přeji si, abyste měli užitek z toho, co jsem vám poskytl, ale velmi málo mých dětí tak činí (*).

Ve dnech, které mají přijít, mé děti, jež nyní na Mě nemají čas, pocítí velkou lítost, že Mne a mé Slovo neučinily svým přednostním zájmem. Až pak si uvědomí, proč jsem je znovu a znovu upozorňoval na tuto nutnost.

Mé děti, nikdo vás nemůže připravit nebo ochránit, když neposloucháte. Když má slova neznamenají pro vás nic, nemohu vás uchovat v bezpečí.

Bůh Otec


Př 12, 15: Pošetilci zdá se, že jeho cesta je přímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.

Př 1,33: Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.

Př 1, 25-27:
25: Každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání,
26: i já se budu smát, až budete v bídě, budu se vysmívat, až na vás přijde strach,
27: až na vás přijde strach jako ničivá bouře a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň.
(*) Poznámka překladatele:

Bůh Otec má zřejmě na mysli, abychom si jeho poselství vytiskli, případně nechali vytisknout, nebo opsali. Může se stát, že vlivem výronů sluneční plazmy bude digitální technologie na zemi vážně poškozena nebo zničena. Pak lidem, kteří nevěnovali pozornost k uchování Božích poselství na papíru, nezůstane nic.
zpět