1414. 28. prosince 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 23. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MODLETE SE A STANOVTE SI PRIORITY


Mé děti, vichřice, která přichází, se zmocní vašich životů. Je mnohem silnější, než si představujete a přinese chaos a takovou změnu jako nic, co jste viděly před tím.

Válka přijde brzy a změní vše, čeho se dotkne. Válka, která přichází, bude předznamenáním konce a poslední polnice zazní brzy. Dveře se zavřou a Ženich bude uvnitř. Ti, kdo chtějí vstoupit do mého království, to musí udělat brzy.

Modlete se. Modlete se za ty, které milujete a kteří Mě neznají. Budete-li se za ně modlit, zachráním je, protože je mou vůlí, aby také byli zachráněni. Někteří z nich mají málo vzácného času, proto neotálejte se za ně modlit, neboť brzy bude příliš pozdě. Brzy si vezmu mnoho z nich domů.

Poznámka: Viděla jsem automobilové i jiné nehody, které velmi náhle odebraly lidi ze země, a svatí, kteří je znali, si uvědomili, že odkládali modlitby, protože byli příliš zaměstnaní.

Stanovte si priority, mé děti – dejte na první místo, co je přednější. Každý den rozjímejte o tom, co je nejvíc zapotřebí a dělejte tyto věci. Brzy se chaos rozmůže a už nebude žádný čas k přemýšlení.

Ježíš


Mt 25, 10: Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich, a ty pohotové vešly s ním na svatbu, a dveře se zavřely.

Lk 10, 41-42
41: Pán jí odpověděl: "Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se o mnoho věcí.
42: Jen málo je zapotřebí, nebo jen jednoho. Marie si totiž vybrala nejlepší úděl, a ten jí nebude odňat."
zpět