1421. 2. ledna 2021. Připomínka vizí seslaných Ježíšem dne 10. a 28. března 2019 a v prosinci 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NOVÁ KOMUNISTICKÁ AMERIKA


Vize ze dne 10. března 2019

Byla jsem v mém domě a nedělala jsem nic moc, protože jsem tento den uctívala jako můj sabat, když jsem v duchu začala dostávat vjemy. Modlila jsem se, aby mi bylo ukázáno něco z toho, co přichází k mému lidu v těchto časech konce.

Temný, temný útlak přichází k lidu Ameriky a bylo to jako těžký, temný závoj. Cítila jsem, že to je jako komunismus. Jako duch, který před lety pokryl Rusko.

Vidím přemožený lid a držený pod kontrolou proti své vůli. Temný vůdce ovládl Washington a Amerika, kdysi země svobody, se stala zemí útlaku. Jejím lidem, nyní utlačovaným, řekl, že je to "pro jejich bezpečí, pro jejich vlastní dobro". Tak to začalo.

Ale nebylo to pro jejich vlastní dobro. Byla to cesta jak je podrobit.

Něco chybí, ale nemohu zjistit, co to je. Něco nám bylo vzato. Nejen naše svoboda, nejen svoboda projevu – je to něco víc než to. Vzduch se zdál tak těžký, báli jsme se dýchat.

Vize ze dne 28. března 2019

Uvažovala jsem o tom, co jsem viděla 10. března a viděla jsem, že je vypsána odměna za dopadení křesťanů, a protože Satanův lid byl v takovém zápalu odstranit všechny, kdo se postavili za spravedlivost, nikdo nebyl v bezpečí. Budou konfidenti, kteří, podáte-li jim svědectví, vás udají. Budete-li hledat na googlu a bude-li to mít spojitost s něčím křesťanským, lidé najdou váš dům a zabijí vás. Půjdete-li na stránku Amazonu něco objednat, a má-li to jakýkoli vztah k něčemu křesťanskému, nahlásí vás a zabijí vás.

Vláda v Americe to nejen nebude postihovat, bude to podporovat, tak ďábelský bude vůdce, vládnoucí Americe v tomto čase. Vůdce, kterého jsem v duchu viděla, je tak zhoubný, že přemýšlím, jestli to není antikrist. Zdá se být jak mužem i ženou, a tak nevím, zda [tuto bytost] označit jako on či ona.

A bude to vláda, která provede většinu zabíjení. Nejprve ona.

Bylo mi ukázáno před léty a od té doby neustále, že potom dojde k velkému začátku zabíjení křesťanů kdekoli se nacházejí, které bude nejen povoleno, bude podněcováno a stane se předmětem zpráv, které CNN a ostatní budou přinášet se škodolibou radostí. "Dnes bylo odstraněno více nenávistníků pro silnější Ameriku!"

Viděla jsem, že budou lidé, kteří doslova zbohatnou z udávání křesťanů, aby byli zabiti, a vláda pak ponechá těmto lidem vše, co křesťan vlastnil.

Bude to speciální odrůda zla, která bude vládnout, kterou křesťané nebudou schopni překonat, protože to bude čas zmiňovaný v Knize Daniel:

Dn 7, 20-22
20: … o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.
21: Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,
22: až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.

Vůdcovo srdce bude v tomto čase tak temné, že v něm nebude žádné světlo. Bytost bez milosrdenství, mající v úmyslu zničit vše, co je Amerika, protože kdysi hájila Boha. Rozhodnutá vyhladit každou jeho stopu z této země. Nebude víc milosrdenství, lásky, dobročinnosti a už vůbec žádná vláda, která projevuje nějakou starost o svůj lid.

Bude to vůdce, jehož plně vlastní Satan.

Pán řekl, že tento holocaust se bude týkat jak křesťanů, tak i židů, a bude horší, než holocaust, který začal Adolf Hitler.

Poznámka - Přidáno v prosinci 2020: Po velmi dlouhou dobu mi byl v duchu ukazován čas takového zla a zvrhlosti, že pedofilie je v Americe legalizována, něco tak strašného, že jsem o tom ani nechtěla mluvit a dávat tomu víc důrazu, ale já to i nadále vidím a jsem si jistá, že doba těchto dojmů je z nynějšího času. V té době bude vládnout zvrácenost. Pedofilie, bestialita, vše, co je pro nás zvrácené a nechutné, bude samozřejmostí a bude se dělat otevřeně, aby všichni byli svědky, jak zvrácenost se zmocnila země.
zpět