1426. 7. ledna 2021. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 3. srpna 2008.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PANE, CO JE VYTRŽENÍ?


3. května 2008 jsem se Pána vyptávala na vytržení (nebo na Druhý příchod – o němž jsem si myslela, že je to vytržení). Četla jsem o časech konce a chtěla jsem lépe porozumět tomu, co má přijít. "Pane, budou ostatní vědět, kam jsme odešli – neuslyší tvůj křik a troubení polnice, když nás budeš volat k Tobě domů?"


Ostatní uslyší svištivý zvuk – a to je všechno, neboť nemohou slyšet můj hlas, nebo mou polnici jako mé děti [Mt 24, 40-41]. V jediném okamžiku budou mé děti vzaty nahoru a svět bude uvržen do velké temnoty [Jr 13, 16]. Pak můj hněv dopadne strašným způsobem na ty, kdo nebyli vzati s sebou, neboť Mě zapřeli, neznají mé cesty, ani mé Jméno. Ne, mé děti nebudou zanechány, aby trpěly mým hněvem v tom čase, neboť Ježíš snášel můj hněv za vás, ale ne za zkažené nevěřící.

Velký a strašný den přichází na zem. Bude velký zmatek a pouliční bouře v tom čase, neboť ti, kdo byli zanecháni, nebudou vědět čemu věřit a podlehnou panice. Budou ke Mně křičet, ale Já je neuslyším, protože je neznám, protože si již připravili cestu, zvolili si způsoby, jimiž budou žít, a můj čas milosti nad lidmi se ukončil.

Šelma se objevila na Zemi a bude to hrozný čas, takový, jako nic, čemu by vaše mysl mohla kdy porozumět, neboť je skutečně mimo porozumění člověka být předán do rukou samotného Satana a nezemřít! Ale mé děti neuvidí tento den, neboť budou zde se Mnou v nebi.

Vytržení se vskutku stane v mžiku oka, jak říká mé Slovo – v jedné vteřině budou dva pracovat spolu na poli a v další vteřině jeden odejde a nikdo ponechaný na Zemi, nebude vědět proč. Také jejich mysl zatemním v těchto dnech. Velká temnota, kterou v duchu uvidíte, (vize, kterou jsem měla v lednu během pobožnosti – velké temné pokrývky sestupující k Zemi – skutečně strašidelné – v mém duchu jsem okamžitě myslela na velkou temnotu), přijde, a oni budou mít oči, které nevidí a uši, které neslyší.

Budou slepě následovat antikrista do svého věčného zničení, protože Mě neznali, ani nevolali mé Jméno, dokud byl ještě čas.

Bůh Otec
zpět