1427. 9. ledna 2021. Připomínka poselství Ježíše ze dne 10. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OTŘESENÍ


Vstoupili jste do času mnoha změn a následky pociťujete ve svých životech. Ostatní kolem vás také cítí vratkost této hodiny, ale nebojte se, moji lidé, jen věřte.

Otřásám vším, co může být v tomto čase otřeseno a až se třes ve vašich životech zastaví, někteří lidé a některé věci tady nebudou. Přeji si, abyste Mi věnovali více vaší pozornosti a soustředění. Přeji si s vámi strávit více času, co se však stalo nemožné kvůli vztahům ve vašem životě, a Já je už déle nebudu tolerovat.

Podrobte se Mně, pokořte se pod mou mocnou rukou a dovolte mi udělat, co musí být uděláno, abyste mohli jít výš na této důvěrné procházce, abyste mohli být chráněni v tom, co se má přihodit vašemu národu, a každému národu. Abyste v tom čase mohli být ukryti na tajném místě.

Ježíš


1Petr 5, 6-9
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.

zpět