1429. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2021.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
Jezis


TOLIK MÝCH DĚTÍ NEDOKÁŽE DUCHOVNĚ RŮST


Moji milovaní lidé:


Žehnám vám, mé děti.
Držím vás v mém srdci, v mé vůli, abyste neodmítly přijmout mé výzvy.

Buďte Mi věrné, buďte pozorné k mým výzvám, duchovní růst je nepostradatelný k tomu, aby můj lid zůstal pozorný a ukotvený v tom, co je ode Mne, a tak se nevzdal hordám Satana.

Miluji vás, mé děti, nepřijímejte ideologie, které vedou k tomu, že se dostanete do rukou Satana prostřednictvím jeho chapadel, která udržuje mezi lidmi, podporovanými těmi, kdo tvoří světovou elitu, z nichž vycházejí směrnice pro všechny lidské činy.

Světovou elitou nenazývám pouze ty, kdo si prostřednictvím ekonomické moci kupují svědomí a vydávají zákony podle svých rozmarů, aby ovládli můj lid, ale také ty, kdo účastí v mé církvi vrhají můj lid do strašné fyzické porážky a současně do duchovní smrti, a to je vede k přijetí modernismů, které Mi způsobují velkou bolest.

Buďte Mi věrné. Nesmíte se vydávat za dobré křesťany, Já si přeji prvotřídní křesťany, oddané mé vůli.

Vy, děti, musíte evangelizovat tím, že budete stále přítomné jako stvoření, jež ve Mně trvale žijí, aniž byste se staly fanatickými extrémisty, kteří ode Mne odvádějí vaše bratry.

Vyzývám vás, abyste se modlily za dobro duše, vyzývám vás, abyste evangelizovaly pro osobní růst a přiváděly své bratry blíž ke Mně.

V duchovním růstu se stvoření vyvíjí tím, že se naplňuje poznáním, ale především tím, že poznání používá pro dobro svých bratrů, jsouc mou vlastní Láskou, a je-li z mé Lásky "zbytek mu bude přidán navíc" [Mt 6, 33].

Tolik mých dětí nedokáže duchovně růst, protože udržuje své srdce zahořklé, oslepené, zatvrzelé svým lidským egem kvůli své pýše, chamtivosti, své lhostejnosti k bolesti druhých… Tyto a další vady v srdci lidského stvoření jsou tím, co modernismus narouboval do mých dětí, aby je zatvrdil a vedl je tak, aby viděly jen sebe.

Je to plán jediné vlády, mé děti, probuďte se! Chce individualizovat lidská stvoření, až každé v sobě vytvoří svůj vlastní chrám, a tím se stane na Mně nezávislé.

Vybízím vás, abyste byly pevné ve víře, nezapíraly Mě, byly opravdové a uctívaly pravé učení mé církve.
Vybízím vás, abyste byly pevné ve své lásce k mé Matce.
Vybízím vás, abyste vzývaly ochranu vašich strážných andělů, aniž byste zapomněly na mého milovaného svatého archanděla Michaela.

Buďte odvážné a neúnavné, nepolevujte v lásce ke Mně, buďte vytrvalé ve své oddanosti ke Mně.

Přichází sklizeň - nikoli konečný soud národů, ale této generace poté, co se naplní proroctví, která byla stanovena Boží vůlí, ale ne bez toho, že bych nejdřív neudělil mým lidem příležitost k obrácení prostřednictvím Varování.

Moji milovaní lidé:

Bolí Mě srdce, když se dívám na vaši lhostejnost a pozoruji nepřítele duší, jak se volně pohybuje uprostřed celého lidstva.

Pláču kvůli mým dětem, které trpí tolika ukrutnostmi, jichž se dopouští lidská moc.

Pláču jako Otec Lásky před blížící se válkou, před bolestí, jíž budete trpět v důsledku špatně použité vědy, která šíří nemoci bez rozlišování, trpím kvůli neočekávaným a neznámým nemocem, které stejný člověk šíří, když padne za kořist hříchům těla.

Moji lidé, mým srdcem milovaní lidé,
přestaňte, přestaňte Mě urážet!

Má Matka nabízí své slzy za každého z vás.
Má Matka je přijala u paty mého kříže slávy, aby vás vedla a chránila, majíce úctu k svobodné vůli každého z mých.

Moji lidé, tváří v tvář neštěstím, v nichž žijete a těch, která mají přijít, dávejte pozor na to, co se děje kolem vás, ukryjte se, chraňte se.

Ďábel třese mým lidem, ale moji milovaní lidé jsou chráněni štítem lásky mé Matky, před kterým ďábel uteče a moji vlastní uvidí "vítězství Neposkvrněného Srdce mé Matky." Proto musíte zůstat neochvějní ve víře.

Milovaní lidé, modlete se, Země se stále třese, modlete se za Spojené Státy, modlete se za Střední Ameriku.

Milovaní lidé, modlete se, vody oceánu se budou řítit směrem k pobřeží. Ostrovy a vulkány se vynoří z moře a vyvolají strach u mých dětí.

Moji lidé, má Matka vás ozdobí zázrakem, jedním z těch, o kterém jen ona ví, jak jej dát těm, kteří ji milují.

Vyzval jsem vás, abyste vyčkali na svého anděla pokoje, jehož posílám, aby můj lid byl posílen a už dále neklesal. Milujte ho, neříkejte si: "to jsem já, je tady, nebo tam". Neboť ten, koho posílám, přijde v hodině naší vůle.

Je to čas zkoušek a mateřské a Boží lásky.
Trpělivě čekejte, se stejnou trpělivostí jako naše Trojice.

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život." [Jan 3, 16].

Nepochybujte o mé lásce ke každému z mých dětí, pochybujte o lásce, s kterou Mě milujete.

Žehnám vám, miluji vás věčnou láskou!
Jsem váš Bůh a vy jste můj lid.

Váš Ježíš
zpět