1473. Poselství Ježíše ze dne 19. února 2021.

Nástroj: Glynda Linkous (Argentina).


MŮJ OBRAZ


Mnoho mých dětí se modlí za ztracené milované, a přesto chodí před nimi v neposlušnosti.

Mé děti, jak mohu zachránit vaše milované, když vy samy jste kamenem úrazu, který blokuje jejich pohled na Mne? Toužím vás použít jako zářný příklad mé Lásky, milosrdenství a odpuštění, aby Mě mohli vidět lépe.

Jak Mě mohou vnímat, když nepřítel prostoupí vaše slova a vaše způsoby? Přeji si, abyste byly příkladem a odrážely můj obraz, abych se mohl dostat k těm, kolem vás. Poslechněte.

Ježíš


1Ti 4, 12: Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.

Fil 3, 17-19
17: Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu.
18: Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže;
19: jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.

Řím 14, 13: Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.
zpět