153. Poselství Boha Otce ze dne 28. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TEMNÁ SRDCE


Mé drahé děti, pátrejte ve svém srdci po temnotě. Hledejte ji v oblastech hříchu, v oblastech, které jste Mi ještě neodevzdaly. Chci, aby vaše srdce bylo plné světla a lásky a aby všechno v něm odráželo mou slávu.

Oblasti hříchu ve vašem srdci přitahují do vašeho života síly nepřítele, a to pro vás představuje nebezpečí. Jen tím, že překonáte tyto zlé sklony mým Světlem a mým Slovem, můžete být ochráněny nyní a ve všem, co má ještě nastat.

Nemohu vás ochránit, když sdílíte své srdce s nepřítelem duší. Prozkoumejte samy sebe a očistěte své srdce tím, že je omyjete ve vodě mého Nejsvětějšího Srdce.

Bůh Otec


Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Př 4, 23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

1Jan 3, 21: Milovaní, jestliže však nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha.

1Kor 13, 5: nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží,

Pl 3, 40: Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu.

Řím 12,21: Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Ef 5, 26: aby ji očistil a posvětil křtem vody a slovem,
zpět