155. Poselství Boha Otce ze dne 21. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MŮJ ZBYTEK


Můj Zbytek na zemi je velmi malý. Přeji si, abych měl velký Zbytek, ale není tomu tak. Těch, kdo opravdu jdou se Mnou, kdo se skutečně pro Mne obětují, kdo Mě doopravdy stavějí na první místo ve všem, je počtem velmi málo.

Mnozí věří, že jsou částí mého Zbytku, kterému ale nenáleží. Nebudou ochraňováni v tom, co přichází, protože Mě ve skutečnosti neznají. Nedělají si pro Mne čas, aby Mi sloužili, nekladou Mě ve svých životech na první místo.

V tom, co přichází, ti, kteří si myslí, že jsou moji, očekávají mnohá zvýhodnění, která se neobjeví, protože Já je neznám.

Ach, mé děti, buďte si jisty svým srdcem, buďte si jisty svou cestou.

Nyní jděte v moudrosti a buďte veselé později.

Bůh Otec


Mt 24, 4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás nikdo nesvede."

Mt 25, 1-8
1: "S nebeským královstvím to bude jako s deseti dívkami, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi.
2: Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých.
3: Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej,
4: prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.
5: Když však ženich dlouho nepřicházel, začaly všechnu podřimovat a usnuly.
6: Uprostřed noci se strhl křik: "Ženich je tady! Honem mu běžte naproti!"
7: Tu všechny ty dívky vstaly a začaly si upravovat lampy.
8: Pošetilé prosily prozíravé: "Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají."
zpět