173. Poselství Boha Otce ze dne 30. ledna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEBEZPEČÍ


V časech, které mají přijít, se rozmůže podvod mimořádného druhu. Zrada, dokonce i těmi, kdo jsou vám nejblíže, se stane běžnou věcí.

Můj lid bude čelit mnohému nebezpečí, jak se konec bude blížit, protože vaše víra ve Mne se stane ohrožením vašeho života. Nepřítel vašich duší usiluje odstranit víru ve Mne a mé Slovo ze země. Jeden, který mu slouží, získá mnoho moci a pokusí se to udělat. Dosáhne určitého úspěchu.

Až se to stane, držte se své víry ve vašem srdci a nezoufejte z toho, co uvidíte, neboť konec zcela jistě přijde, ale celé Písmo se musí naplnit.

Bůh Otec


Mt 24. 3-13:
3: Když seděl na Olivové hoře, přistoupili k němu jeho učedníci jen sami a zeptali se ho: "Řekni nám, kdy se to stane a jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?"
4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás někdo nesvede.
5: Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem Mesiáš, a mnohé svedou.
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen."
zpět