202. Poselství Boha Otce ze dne 14. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDETE SE MODLIT?


Roční období se mění a začíná nová doba. Jak víte, mé děti, mnoho chaosu přichází do vašeho světa. Pro mnoho z mých lidí se věci stanou těžší. Musíte se naučit skrývat na tajném místě ochrany ve Mně, abyste přežili vše, čeho budete dlouhodobě svědky.

Co je nyní důležité pro Mne, je, jak trávíte svůj čas a co je ve vašem srdci. Máte srdce pro mé království, nebo chce vaše srdce vybudovat své vlastní na zemi? Neschovávejte si tam poklady pro sebe, mé děti, neboť vše, co vidíte, pomine, dokonce před vašima vlastníma očima v časech, které mají přijít.

Dnes mnoho duší opouští zemi a jdou do věčnosti beze Mne. Chci, aby se mé děti modlily a pozvedly tyto duše ke Mně, abych je mohl zachránit dřív, než bude příliš pozdě.

Budete se modlit?

Bůh Otec


Mt 6, 19-20
19: Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí rez a mol a zloději se vloupávají a kradou.
20: Shromažďujte si poklady v nebi, kde je ani rez ani mol nezkazí a kde se zloději nevloupávají a nekradou.

1Tim 2, 1-4
1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2: za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3: To je dobré a vítané u našeho Spasitele a Boha, který chce,
4: aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
zpět