204. Poselství Boha Otce ze dne 4. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VOLÁM MŮJ LID, ABY SE PŘIMLOUVAL


Mé děti, nemáte ponětí o důležitosti vašich modliteb za ostatní. Nemáte opravdové porozumění o tom, jak životy jsou měněny, jak věčnosti jsou ovlivněny, a neštěstím je zabráněno, když se modlíte.

Prosím vás nyní, abyste pozvedly ostatní ke Mně, aby jejich životy mohly být opravdu změněny, protože v tomto čase uvolňuji neslýchanou Boží milost pro vaše modlitby přímluv. Nebývalou Boží milost, aby vám dovolila dotknout se vašimi modlitbami nebes jako dosud nikdy, aby byly vyslyšeny jako nikdy dříve, abyste uviděly změny kolem vás a ve vašem světě jako nikdy předtím.

Modlete se, mé děti, modlete se! Obětujte hodiny a minuty navíc na věci, které mají věčnou hodnotu, jako jsou tyto, a ne na zbytečnou zábavu. Naplňte své srdce zbožňováním Mne a pozvedněte ve svých modlitbách ty, kdo Mě ještě neznají, abych mohl otevřít jejich srdce a podnikl kroky v jejich životních situacích, aby se stali mými.

Prospěch z toho bude velmi velký!

Bůh Otec


Iz 59, 15-17
15: Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva.
16: Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.
17: Oděl se spravedlností jako pancířem a na hlavě má přilbu spásy, oděl se rouchem pomsty, jako pláštěm zahalil se rozhorlením.

Job 42, 10: Hospodin také změnil Jobův úděl, poté co se modlil za své přátele, a dal mu všeho dvojnásob, než míval.
zpět