206. Poselství Boha Otce ze dne 18. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POHODLÍ


Řekl jsem vám, že toto období přinese do vašich životů mnoho změn. Když jste vyrůstali, zvykli jste si na mnoho vymožeností, ale tato užitečná zařízení budou brzy pryč. Pohodlí, které jste znali, už nebude. Mnohé z mých dětí se v tomto čase ode Mne odvrátí z pocitu frustrace, podle plánů mého nepřítele. Říkám vám tyto věci předem, abyste věděli o těchto léčkách a mohli se jim vyhnout.

Budete se ke Mně modlit, abych v tomto čase změnil mnoho okolností, které nemohu změnit, abych se ujistil, že se vaše víra nezhroutí, když nevyslyším, po čem toužíte, protože celé Písmo musí být naplněno, neboť čas konce je zde.

Posilujte svou víru, dokud je ještě trochu času, abyste to učinili. Dovolte Mi v tomto čase vás učit o Mně, aby vaše víra neselhala ve chvílích, které mají přijít.

Nebudete-li se učit nyní, později nepřežijete.

Bůh Otec


Mt 24, 13-15:
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
14: Toto evangelium o Království bude hlásáno po celém světě, na svědectví všem národům. A teprve tehdy přijde konec.
15: Až tedy uvidíte ohavné zpustošení, o kterém mluví prorok Daniel, jak stojí na svatém místě – kdo čte, rozuměj!

Jak 1, 4: Kéž s tou vytrvalostí je spojeno dílo dokonalé, máte-li vy být dokonalí, a aby vám nic nescházelo a v ničem abyste nezůstávali pozadu.

Fil 4, 11-13:
11: Ne že bych si stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám.
12: Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Jsem důvěrně obeznámen vůbec ve všem: v sytosti i v hladovění, v nadbytku i nedostatku.
13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
zpět