212. Poselství Boha Otce ze dne 2. února 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ŽIVTE SVOU VÍRU


Živte svou víru a udělejte ji silnou, neboť bude tím, co vás zachová v tom, co má přijít. Udělejte ji skálou, na níž můžete stát. Dovolte Mi vás nyní vyzkoušet, abyste si mohli být jisti, že neselžete, jak časy půjdou dál, protože to, co přichází, bude nejtěžší a často děsivé.

Avšak kdybyste Mě znali jako Adam, když jdete se Mnou v chladu večera, když Mě hledáte časně ráno jako David, když Mě chválíte jako Šalamoun, pak vaše víra ve Mne, že vás budu chránit a zajišťovat vaše potřeby, bude velmi silná. Pak vaše srdce bude naplněno pokojem, i když žádný pokoj kolem vás nebude.

Až hrůzy války zpustoší vaše země, až ti, které milujete, zemřou, budete potřebovat věčnou perspektivu, aby vás udržela na nohou, aby vám zabránila ztratit vaši víru, abyste chápali, co vidíte.

Jděte se Mnou nyní. Jděte se Mnou i pak.

Bůh Otec


Gn 3, 8: Tu uslyšeli hlas Pána Boha, procházejícího se po zahradě v chladu dne, a Adam a jeho žena se ukryli před přítomností Pána Boha mezi stromy zahrady.

Ž 5, 3: Můj hlas uslyšíš ráno, ó Pane, zrána obrátím svou modlitbu k tobě a vyhledám tě (*).

Žid 11, 1: Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Mt 6, 30-31
30: Jestliže tedy tak Bůh obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní!
31: Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?(*) Pozn. překladatele: Paní Linkous cituje odkazy ze Starého Zákona z překladu krále Jakuba.
zpět