226. Poselství Boha Otce ze dne 20. května 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NIC NORMÁLNÍHO


Od této chvíle, mé děti, nebude ve vašich životech nic tak úplně normální. Dny normálnosti a proplouvání životem jsou za vámi. Toto je čas práce pro mé království, abyste přivedly poslední duše, které mají být zachráněny. Ti, kdo nyní dělají práci pro mé království a přivedou tyto duše, budou velmi odměněni jak na zemi, tak i v nebi, protože tyto duše jsou Mi velmi drahé.

Blíží se čas, kdy jen málo duší bude zachráněno. Útrapy, okolnosti a kruté pronásledování způsobí, že jen málo bude svědčit pro Mne, protože trestem bude smrt a zničení všeho, co znáte. Nebojte se tohoto času, mé děti, protože půjdu s vámi každý krok vaší cesty. Celé Písmo musí být naplněno, než může nastat konec, kdy na vlastní oči uvidíte potrestání bezbožných.

Jak se nyní přibližujete ke Mně, připravím vás na tyto přicházející časy. Vnesu do vašeho ducha dary, které potřebujete, abyste přežily, a potřebnou odvahu, abyste šly dál v těchto časech. Vybral jsem každé z vás, speciálně pro tento čas, a vy budete schopné to učinit a oslavit Mě, až se tyto věci stanou.

Bůh Otec


Mt 5, 16: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.

Ef 2, 10: Jsme přece jeho dílo, stvořeni k tomu, abychom byli schopni konat dobré skutky. Bůh je předem připravil, abychom je pak ve svém životě uskutečňovali.

Kol 3, 23-24
23: Dělejte svou práci ze srdce, jako by to ani neplatilo lidem, nýbrž Pánu.
24: Víte přece, že vám to Pán odplatí tím, když vás udělá svými dědici. Buďte otroci Krista Pána!

Jak 4, 17: Kdo totiž ví, jak má jednat, aby to bylo dobré, ale nejedná tak, dopouští se hříchu.
zpět