227. Poselství Matky Spásy ze dne 20. listopadu 2011.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, mé srdce je zrcadlem slunce Boží vůle, kdy každý paprsek, který z něj vychází, obsahuje ANO mého univerzálního mateřství, které se vám dává bez hranic.

Vyzývám vás, děti, abyste byly opravdovými chrámy, v nichž můj Syn je zbožňován vašimi činy. Nasyťte se věčnou obětí mého Syna v eucharistii. Vesmír krouží v Boží harmonii a poslouchá svého Tvůrce, a jen člověk se pohybuje ve své svobodné vůli...

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, před tím, než bude nastoleno království totální zkaženosti, přijde k lidstvu kalich hořkosti, aniž by si lidé uvědomovali, že je to součást plánu Zlého.

Pojem společenství musí být brán vážně a bratrství mezi mými dětmi se nemůžete vyhnout. Budete muset dosáhnout tohoto bratrství tím, že budete milovat svého bližního jako sebe sama. Nezapomeňte, že jste vytvořeny z masa a v tomto případě musí být tělo sublimováno. Přijde generace těch, kteří budou žít více z duchovna a budou více duch než tělo.

Modlete se, mé děti, modlete se za Panamu, bude trpět.

Přimlouvejte se za vaše bratry a sestry v Tennessee.

Modlete se za vaše bratry a sestry v Singidě [Tanzánie-pozn. překladatele].

Na obloze se objeví velká znamení a lidé budou v údivu.

Děťátka mého srdce, lež dosáhla Evropy, unie zemí se ukázala být zradou.

Dojde k velkým bojům o ropu. Národ, který bude vlastnit její největší zásoby, bude mít korunu moci.

Jak mě zraňují ti – jak mnoho jich je – kdo jsou moji a žijí jako slepí..., bez toho, že by se otevřeli realitě! Bůh se oznamuje člověku, oznamuje člověku vše, co člověk nechce vidět, na co člověk nedbá, protože Bůh nedělá nic, aniž by to oznámil těm, které miluje. Dětičky, zem se třese a člověk trpí. Pohleďte na události ve světě a varujte vaše bratry a sestry, aby byli připraveni.

BUĎTE LÁSKA, POKOJ A JEDNOTA. NECHŤ VAŠE SRDCE BIJE VE STEJNÉM RYTMU PRO ZÁCHRANU DUŠÍ. BUĎTE OPATRNÍ, JAKO LIDÉ MOUDŘÍ A ZPRAVENÍ.

Vy, mé děti, které znáte pravdu, skutečnost, buďte pevné a věrné, zůstávejte ve svatosti. Dívejte se za hranici tohoto světa a bojujte proti tělu, abyste šly po cestě ve svatosti.

Mé srdce vás očekává. Žehnám vám.

Matka Maria
zpět