244. Poselství Boha Otce ze dne 26. června 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘÍPRAVA NÁSTUPCŮ


Řekl jsem vám, že zavolám mnoho z mých stárnoucích svatých domů. Nyní dojde k předání úkolů od těch, kdo už dlouho šli se Mnou těm, kteří je budou nést dál.

Neboť někteří z vás budou cvičit ty, kteří vás vystřídají v práci pro mé království. Usoudil jsem, že někteří se klopotili už dost a nyní si půjdou pro svou odměnu. Nebojte se toho. Připravil jsem všechno v předstihu. Tito Mi dobře sloužili a budou povýšeni k věčné slávě.

Vy, kteří ještě zůstáváte, buďte pevní ve svém povolání, často o Mně přinášejte svědectví, neboť času je už velmi málo. Na zemi začne můj soud a hodně životů bude náhle ztraceno ze všech možných příčin. Z takto vzniklého chaosu začnou války a bitvy na mnoha frontách. Spojenci si zvolí strany, muži budou povoláni do války a všechna má slova se vyplní. Pak přijde konec.

Bůh Otec


Mt 24, 6-13
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude začátek velkých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého.
11: Vystoupí také mnoho lžiproroků a mnoho lidí svedou.
12: Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.
13: Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.
zpět