246. Poselství Boha Otce ze dne 30. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/NEJISTOTAČiním ve vašem srdci práci, abych vás osvobodil od velmi starých zajetí. Strachu z toho, co si jiní o vás myslí, od nejistot a odsuzování kvůli dřívějším selháním.

Jestli se podvolíte mé práci ve vašem srdci, budete svobodní. Není to má vůle, že trpíte těmito mučivými myšlenkami.

Bůh Otec


Řím 8, 1: Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.

1Jan 4, 18: Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.

Ef 3, 12: V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.
zpět