248. Poselství Boha Otce ze dne 7. dubna 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SVATÝ OHEŇ


Toto je čas, kdy říkám pravdu svému lidu. Ti z vás, kteří se drží zpátky, když vás vedu, abyste mluvili, dávejte si pozor. Nebudu tolerovat ty, kteří v tomto čase podporují kompromisy.

Toto je čas, kdy svému lidu říkám tvrdé pravdy. Toto je čas, kdy se pozvedáte v mém Duchu a hlásáte mé Slovo. Chci, aby oheň mého Ducha naplnil vaše srdce a vydal se nyní do světa. Svatý oheň, který spálí vše, co není ode Mne.

Svatý požár je předáván do srdcí kvůli kajícnosti, jak říkáte. Vydechujte oheň mého Ducha k lidem a sledujte, jak se šíří. Na vašich mečích je oheň, můj lide. Kdybyste jen chtěli použít meč mého Ducha, abyste přinesli Pravdu těm kolem vás...

Mnozí z vás hledali obnovu a k vůli tomu jste ke Mně pozvedali své modlitby. Obnova začíná v srdcích mého lidu, ne v kostelích, kde oheň uhasl ve prospěch rutiny a tradice, které nemají žádnou zálibu ve Mně, nebo pro mé Slovo. Můj kostel se stal nečistý kompromisy ve snaze obdržet uznání lidí. Můj soud nyní dopadá na tyto kostely. V tomto čase můj svatý oheň očistí vše, co není ode Mne.

Skloníte-li se přede Mnou a skutečně se Mi odevzdáte, můj oheň vypálí vše, co se Mi ve vašem životě nelíbí. Přestanete-li se snažit jít svou vlastní cestou a dovolíte-li vládnout mým způsobům, v jakém požehnání pak budete kráčet!

Ty, kteří dovolí mému Duchu, aby v jejich životech svrchovaně vládl, a nebudou jej zhášet, zbavím všeho, co není ode Mne, a nahradím něčím lepším. Zahrnu vás požehnáním a zázraky budou pro vás běžnou událostí.

Ti, kdo se veřejně hlásí k mému jménu, ale opravdově Mi neslouží, kdo Mě nedělají Pánem ve svých životech, zakusí v tomto času velké hoře, kdy budou ke Mně křičet o vysvobození, a žádné nenajdou.

Bůh Otec


Žid 12, 27-29
27: Slovy 'ještě jednou' naznačuje, že bude odstraněno to, čím se zatřese – protože to bylo jen přechodné, a že trvale zůstane to, čím už otřást nepůjde.
28: Nám se tedy dostalo neotřesitelně trvalého království. Projevujme proto vděčnost tím, že budeme Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a s uctivostí.
29: Vždyť náš Bůh je oheň stravující.
zpět