254. Poselství Boha Otce ze dne 29. září 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BOŽÍ MOUDROST


Nespoléhejte se na svou vlastní moudrost, abyste všechno překonali, ale dovolte mé moudrosti vstoupit do vás. Poprosíte-li Mě, poskytnu vám moudrost poznat, jak vyřešit těžké problémy ve vašem životě. Má moudrost bude vámi proudit a dovolí vám učinit správná rozhodnutí a mít úspěch ve všem, co učiníte.

Lidská moudrost je založena na nižším poznání a nemůže konkurovat té mojí. Jen Já znám vše, co přichází, a jen Já vím, jak můžete zůstat v bezpečí ve všem, co děláte.

Nezanedbávejte tyto dary, které vám nabízím, neboť brzy je budete potřebovat víc než kdy jindy.

Bůh Otec


Jak 1, 5: Když někdo z vás je pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože Bůh všem dává štědře a nikoho neodbývá.

Př 2, 6-7
6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání a rozumnost pochází z jeho úst.
7: Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těch, kdo žijí bezúhonně.

Př 3, 13: Blaze je člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.
zpět