255. Poselství Boha Otce ze dne 22. května 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MŮJ LID PROJDE ZKÁZOU


Mé děti, přemýšlely jste, jak projít ničením, které přichází? Říkám vám, že to vlastními silami není možné, ale budete schopny v něm navigovat skrze Mne.

Jestli se přiblížíte blíže ke Mně na tajném místě, kde se setkáme, jestli strávíte více času v mé Přítomnosti a v mém Slovu, povedu vás. Když strávíte stále více času se Mnou, začnete slyšet mé šeptání ve svém duchu. Uslyšíte Mě, jak vás vedu.

Toto vedení je, jak najít správný směr v tom, co přichází. Můj hlas vám řekne, jak jít v tomto čase. Mé vedení je tím, jak zůstat naživu. Můj lid půjde na nějaký čas zkázou, aby vedl ty, kdo jsou pro Mne ztracení. Práce pro mé království bude téměř opuštěna, až se tyto věci stanou a mnoho duší se pak bude snažit Mě poznat.

Jen ti, kdo Mě znají, je mohou vést. Ale nebojte se, vy se nebudete muset zdržovat ve zkáze dlouho, váš domov je tady se Mnou.

Bůh Otec


Ž 23, 1-6
1: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
2: Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
3: naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6: Ano, dobrota a milosrdenství mě budou provázet všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
zpět