261. Poselství Boha Otce ze dne 6. července 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEJSOU ODE MNE


Události, přicházející do vašeho světa, nejsou všechny ode Mne. I když člověk často přičítá události, které přinášejí škodu, mé moci, není tomu vždy tak. Dal jsem člověku svobodnou vůli a můj protivník ji má také.

Pokaždé, když událost přichází ode Mne, dám vám znamení mezi vámi a Mnou, abyste věděli, že je z mé ruky. Díváte-li se pozorně, uvidíte to a budete v pokoji.

Bůh Otec


Sk 2, 18-20
18: I na své služebníky a na své služebnice vyliji ze svého Ducha v těchto dnech, a budou prorokovat.
19: A způsobím divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a sloupy dýmu.
20: Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde veliký a slavný den Páně.zpět