280. Poselství Ježíše ze dne 18. září 2017.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


ZAPOMNĚLI JSTE, ŽE JSTE CHRÁMY DUCHA SVATÉHO


Moji milovaní lidé,

děti mého Nejsvětějšího Srdce, žehnám vám.

Dívám se na vás s nekonečnou láskou, tak nekonečnou, jak je nekonečné mé milosrdenství pro každé z vás.

Ve stínu noci, v níž se nachází lidstvo, které jsem vykoupil, působí Mi bolest nepokoje a zmatky v nichž žijete.

Původ zla v lidstvu je vyvolán nedostatkem lásky člověka vůči sobě samému. Člověk, který nemiluje sám sebe, nemůže milovat své bratry.

Každé stvoření má svou vlastní představu o lásce. Dokud tomu tak je, bude pro vás velmi těžké Mě milovat a vzdávat Mi náležitou úctu, stejně jako bude pro vás těžké milovat svého bližního, uplatňujete-li své vlastní pojetí o lásce před láskou k bližnímu.

Ve svých životech se nedokážete se zbavit svého špatně používaného lidského ega, proměnili jste svobodnou vůli v prostopášnost a prostopášnost ve velký nedostatek lásky k sobě samému.

Zapomněli jste, že jste chrámy Ducha Svatého a stali jste se chrámy uctívání model, sobectví a konfliktů, které vás vedou k šokujícímu odlidštění.

Moji milovaní lidé, musím vám říct, že kdyby každý člověk, jednotlivě, neměl v úmyslu provést vnitřní proměnu, kterou se musí změnit, bude pro něho těžké přijmout s mou Láskou svého bratra, který nemyslí jako on a není jako on. V reakci na stálá střetnutí osobních lidských přání, vznikají činy a reakce sobeckých lidí, které přivedly tuto generaci k tomu, že se nachází v čase časů.

Schizma, jemuž se má církev blíží malými krůčky, najde mé děti nedospělé, s chybějící vírou a případně sobecké. To málo spirituality, v níž moji lidé žijí, odhaluje pramalou průpravu mé církve, která padne do spárů zla. Proto mé andělské legie zůstanou pohotové v obraně těch, kdo litují svého chování a prosí o jejich pomoc.

Moji milovaní lidé,

už jsem vám již oznámil naléhavost přípravy na blízkost Varování, v němž bude každý sám čelit svému vlastnímu svědomí. Činy a díla vašeho života budou odhaleny, dokonce i ty, na které si nedokážete vzpomenout. Tato osobní očista je pro vás nutná, abyste náležitě čelili budoucímu vývoji lidstva. Po Varování ne všichni ve Mne uvěří, ačkoli to bude můj největší čin milosrdenství pro celé lidstvo.

Moji milovaní lidé,

několik dnů předcházejících Varování a před tím, než spatříte na obloze můj kříž, uvidíte během jediného dne velké znamení na celé planetě, že Varování je již u vás. Na obloze uvidíte kruh a z tohoto kruhu bude sestupovat paprsek světla, který se nedotkne nikoho a nikdo nebude schopen se jej dotknout.

To je znamení další milosti pro vás na přímluvu mé nejsvětější Matky.

Moji milovaní lidé, lidstvo se nachází v čase očisty, a ta bude pokračovat příchodem z vesmírného prostoru, stejně jako příroda se neunaví vás varovat, abyste už nehřešili.

Modlete se, mé děti, modlete se za Jamaiku, bude silně očištěna.

Modlete se, mé děti, modlete se, totální válka se stává realitou.

Modlete se, mé děti, země se bude stále třást po celé planetě, modlete se za Německo.

Modlete se, mé děti, modlete se, Východ zůstane ve stavu pohotovosti.

Moji milovaní lidé, lidstvo se bude všeobecně cítit v ohrožení. Chybějící strach u těch, kdo věří, že mají moc nad lidstvem, je povede k vydání rozkazu, aby můj lid byl roztrhán chemickými zbraněmi.

"JÁ JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14]. Nepřeji si, aby můj lid trpěl ještě víc kvůli člověku, který používá vědu ke zlu.

Nechám dopadnout svou ruku ve chvíli, která bude určená naší vůlí.

Nezapomeňte, že musíte odložit lidské ego, které vás vede k tomu, že ubližujete svým bratrům. Musíte být stvořeními dobra, pokoje a mé Lásky, abyste mohli růst v duchu.

Stále vám žehnám, ale bude záležet na vás, zda toto požehnání bude přijato ve své úplnosti každým z vás.

Žehnám vám, poznejte Mě, abyste nebyli zmateni.

Váš Ježíš
zpět