281. Poselství Boha Otce ze dne 18. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


HNUTÍ PROMĚNLIVOSTI


Mé děti, řekl jsem vám, že konec všech věcí již začal, a je tomu tak. Uvidíte, jak se postupně odehraje vše, co bylo předpověděno v mém svatém Slovu, krok za krokem.

Existuje hnutí, které přichází a bude vás šokovat. Nepřítel chce být jako Já a spouští hnutí, aby se pokusil vytvořit člověka ke svému obrazu. Toto hnutí – Hnutí proměnlivosti – bude pokusem přesvědčit všechny lidské bytosti, že jsou muži i ženy současně (*).

Pokud chcete znát konec těchto věcí, podívejte se na začátek v mém svatém Slovu. Je tam vše.

Bůh Otec


Poznámka: Pán mi ukázal, když mi začal dávat poselství, že toto hnutí bude hnutím lidí, kteří se stali chirurgickým zákrokem rovni hermafroditům. Pokud jste někdy viděli sochu Satana, je zobrazen jako hermafrodit, jako bytost se sexuálními znaky obou pohlaví, mužského i ženského. (**)


(*) Fluidity Movement
(**) Současní satanisté uctívají svůj idol v podobě Baphometa.


Iz 14, 12-14
12: Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů!
13: A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy,
zasednu na hoře setkávání na nejzazším Severu.
14: Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit."

Gen 5, 2: Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim, a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).zpět