283. Poselství Panny Marie ze dne 20. června 2012.

Nástroj: Angélik Caruana (Malta).


NIKDO NEMÁ PRÁVO ZNIČIT ŽIVOT DRUHÉHO


Moje děti a děti mého srdce!

Mé děti, není snad málo organizací pro ochranu zvířat – aby se zabránilo je zabíjet, špatně s nimi zacházet, nebo je mučit? Vskutku, to je v pořádku, a měly byste v tom pokračovat. Se zvířaty by se nikdy nemělo zacházet krutě.

Mé děti, kolik je organizací, propagujících potraty? Nejedná se také o krutost? Kolik je proti-potratových organizací, které se snaží bojovat za svou věc a přesto jsou potlačeny a umlčeny? Jak to, mé děti, že je někdo vytržen z matčina lůna? Kolik je těch, kteří by byli hlasem těchto miminek? Kolik je těch, kteří chtějí zasvětit svůj život těmto malým dětem?

Mé děti, chtěla bych, abyste tu otázku vzali za svou. Nedovolte jiným zemím, aby vás ovlivnily – jak už se to stalo v případě rozvodu, neboť je snadné říct: Nejsme snad jako ti druzí? Máme stejná práva jako každý druhý. Přesto, mé děti, nezapomínejte, že ostatní mají také práva – žít.

Nikdo nemá právo odstranit život druhého. Ten druhý má právo žít.

Děkuji, že jste vyslechly mou výzvu.

Matka MariaPřevzato: http://www.borgin-nadur.org/en/bidu.php (dnes už není funkční).
zpět