291. Poselství Boha Otce ze dne 31. srpna 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KRÁČEJTE V MOUDROSTI


Had je nyní mezi vámi, děti, a je vychytralý ve svých plánech proti vašim životům. Buďte moudré a opatrné, abyste se nedostaly do jeho pasti. Může se objevit jako anděl světla, ale žádné světlo v něm není. Není v něm žádná pravda, ani žádný život. Jeho dychtivost vůči vám je jen zlá a jen touží, aby vás zničil. Snaží se úplně zničit osud, který jsem pro vás plánoval.

Jen nejmoudřejší mezi mými dětmi mohou uniknout z jeho spárů, neboť pracuje pečlivěji než kdy dříve, protože ví, že jeho čas je nyní krátký.

Mnozí z vás už vidí ruku zkázy nepřítele pracovat ve vašich životech, ve vašich vztazích, ve vašich financích a ničit vaše sny.

Kráčejte v moudrosti a lásce, moji drazí, aby vám nedokázal vzít vaši korunu. Byli jste zrozeni ke královskému kněžství, ale musíte chodit po mých cestách víc než dříve.

Bůh Otec


Př 1, 5-7
5: Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí a rozumný získá schopnost
6: porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
7: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Př 13, 13-15
13: Kdo pohrdá slovem, přivádí se do záhuby, kdežto kdo se bojí přikázání, dochází odplaty.
14: Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.
15: Prozíravost zjednává přízeň, kdežto věrolomní vytrvávají na své cestě.

2Kor 11, 3: Ale bojím se však, aby se nezměnilo vaše smýšlení k horšímu, že byste se uchýlili od upřímné a svaté oddanosti vůči Kristu. Vždyť tak i had svedl Evu svou lstivostí.

2Kor 11, 14: A není divu: vždyť i satan brává na sebe podobu anděla světla.
zpět