301. Poselství Boha Otce ze dne 30. září 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUĎTE STÁLE PŘIPRAVENI


Začal jsem připravovat můj lid na to, co přichází. Mnoho životů bude ztraceno v této válce, která se chystá propuknout a Já, ve svém milosrdenství, si ještě dřív vezmu mnoho ostatních domů. Některým z nich to říkám už teď, aby si mohli dát své domovy do pořádku.

To, co přichází, je velmi vážné, mé děti. Konec všech věcí přinese s sebou mnoho konfliktů, než před vašima očima bude vybojována věky stará válka mezi dobrem a zlem.

Někteří z mého lidu, kdo se dlouho a tvrdě lopotili, jsou připraveni, aby byli povoláni domů ke Mně, a nejsou potřební v tom, co přichází. Některým z vás jsem již ukázal ve vašem duchu, nebo jsem vám řekl, že to přijde. Nebojte se, ale uveďte své záležitosti do pořádku a buďte připraveni. Taková je cesta všeho života – přichází ke konci na Zemi, ale pokračuje ve věčnosti. Buďte připraveni pro svou věčnost a udržujte svou cestičku čistou přede Mnou. Čiňte dobro, zatímco ještě můžete a žijte v lásce ke všem, které potkáte.

Ohnivá válka přichází a hladovění následuje. V krátkém čase zemřou milióny. Buďte připraveni. Buďte stále připraveni.

Bůh Otec


Mt 25, 13: Buďte tedy bdělí, neboť nevíte dne ani hodiny.

Mt 24, 44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde ve chvíli, kdy na to nepomyslíte.

Jan 14, 3: A když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.

Mt 24, 4-10
4: Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, ať vás nikdo nesvede.
5: Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem Mesiáš a mnohé svedou.
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se! Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velikých strastí.
9: Tehdy vás budou vydávat k trápení a zabíjet vás, u všech národů budete v nenávisti pro mé jméno.
10: A tehdy to bude pro mnohé kamenem úrazu, navzájem se budou zrazovat a nenávidět jeden druhého."
zpět