311. Poselství Ježíše ze dne 13. června 2012.

Nástroj: Anna Marie (USA).


VÍM, ŽE JSTE U KONCE SVÝCH SIL A BEZNADĚJ NAPLNILA VAŠE SRDCE


Anna Marie: Můj Pane, slyším vás, že mě voláte. Můj Pane, jste Otec, Syn nebo Duch Svatý?

Ježíš: Má milovaná, jsem to Já, váš Spasitel, Ježíš Nazaretský.

Anna Marie: Můj Pane, můžu vás požádat, abyste se poklonil a zbožňoval Boha, vašeho Věčného Svatého Otce, který je Alfou a Omegou, Stvořitelem všeho života a všeho, co můžeme i nemůžeme vidět?

Ježíš: Ano, drahá. Já, váš božský Spasitel se nyní a vždy skláním a zbožňuji mého Svatého, Věčného, Milosrdného Otce, který je Alfou a Omegou a Stvořitelem všeho života, který můžete i nemůžete vidět a všeho, co je viditelné i neviditelné.

Anna Marie: Ano, Ježíši, prosím mluvte, vaše hříšná služebnice naslouchá.

Ježíš: Moje drahá, nyní si přeji ti dát Poselství lásky pro všechny mé děti.

Anna Marie: Ano, Pane.

Ježíš: Řekni mým milovaným, že znám jejich mnohá utrpení a zkoušky. Vím, že jsou u konce svých sil a beznaděj naplnila jejich srdce a životy a nahradila radost a potěšení.

Řekni mým milovaným dětem, že jsem je neopustil, ale že se stalo nutností vzít jejich utrpení a použít je, abych pomohl porazit nepřítele Boha.

Ježíš: Bylo vždy nutné, aby lidský druh během času také přispíval k duchovní evoluci milosti.

Během historie byla milost vždy získána skrze velkodušná a milující srdce mužů a žen v modlitbě, vzdávajících čest a chválu svému milosrdnému Pánu.

Jak se čas blíží k mému Druhému příchodu, je méně modliteb a také méně mužů a žen nabídlo své modlitby ke cti a slávě jejich svatého Pána.

Bez více modliteb, můj Otec dovolil použít jiné prostředky k dosažení milosti pro obrácení hříšníků: UTRPENÍ.

V utrpení těl a duší nemocní získají odpuštění jejich časného trestu a použijí tyto stejné zkoušky a utrpení na duše v očistci a k obrácení hříšníků.

Je to duchovní vítězství plánu mého Otce k obnovení země, uskutečněného v dokonalé poslušnosti, v radosti a oslavě jeho všemocného plánu.

Anna Marie uslyšela slova: Sláva Bohu Nejvyššímu a mír jeho lidem na zemi.

Ježíš: K vítězství mého návratu dojde brzy, ale ještě není připraven. A tak dostanete víc času a prosím mé milované děti, aby se zasvětily každodenní modlitbě, oběti, utrpení a přijaly všechno, co můj Otec si pro každé z nich přeje.

Když se vaše kříže stanou příliš těžkými, obraťte se ke Mně a k mé svaté Matce. Pomůžeme je vám nést. To vám slibuji.

Nyní jděte, jako moji malí beránci do světa hladových vlků, kteří jsou na číhané, aby vás pohltili.

Já jsem váš Pastýř a nedovolím žádnému zlu, aby vás ode Mě vzdálilo. Jste moji a Já miluji každého z vás.

Jdi nyní, dcero a připrav toto poselství, jak je třeba. Miluji vás a žehnám všechny mé apoštoly v tuto noc.

Anna Marie: Děkuji vám, Ježíši, všichni vás milujeme a děkujeme, že jste dnes večer přišel a požehnal nám.

Konec poselství.

Převzato: http://www.greenscapular.org
zpět