319. Poselství Boha Otce ze dne 13. listopadu 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UPŘÍMNOST


Chci, mé děti, abyste žily čestně. Chci, abyste říkaly jen pravdu, nikdy lži, neboť nepřítel duší je otec lží a Já jsem Otec vší pravdy. Napodobujte Mě, mé děti, ne vašeho nepřítele a svět.

Pátrejte ve svém srdci a naslouchejte svým vlastním slovům. Jak často mluvíte nepoctivě? Jak často přikrášlujete pravdu zbytečným přeháněním?

Snažte se jít v pravdě. Snažte se mluvit jen pravdu. Všichni lháři budou mít svůj podíl v jezeru ohně. Ať se neobjevíte mezi nimi.

Bůh Otec


Zj 21, 7-8
7: To bude úděl vítěze; a já budu jeho Bůh a on bude můj syn.
8: Ale zbabělí, odpadlíci, zvrhlí, vrazi, nečistí, čaroději, modláři a všichni lháři dostanou svůj díl v onom močálu ohně, kde hoří oheň a síra – to je ona druhá smrt.

Jr 17, 9-10
9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
10: Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.
zpět