336. Poselství Boha Otce ze dne 21. prosince 2017.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/NA ČÍ STRANĚ JSTE?


Mé děti, obětujte nyní trochu času, abyste se rozhodly, v co ve skutečnosti věříte, neboť velmi brzy budete žádáni, abyste hájily svou víru.

Brzy se každá osoba rozhodne, na čí straně bude stát, až se velké rozdělení rozšíří po celé zemi. Nepřítel bude vykonávat nátlak na bezbožné vůdce, kteří pak budou tlačit na vás.

Musíte vědět, v co věříte dřív, než se vyjádříte, protože zaplatíte cenu za svá přesvědčení.

Bůh Otec


Mt 25, 31-33
31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy,
32: a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33: Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet o bojích a válečných zvěstech. Dejte pozor, nelekejte se. Musí se to totiž stát, ale to ještě není konec.
7: Neboť povstane národ proti národu a stát proti státu, na jednom místě za druhým bude hlad a zemětřesení.
8: To všechno bude teprve začátek velkých strastí.
zpět