342. Poselství Boha Otce ze dne 1. ledna 2018.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VOLÁM VÁS K DŮVĚRNÉMU VZTAHU


Buďte na pozoru, moji lidé, neboť prudkost času, v němž žijete, se každým dnem zvyšuje. Až události dosáhnou určitého bodu, jejich počet se zvýší náhle a exponenciálně. Až se to stane, vaše volby budou velmi omezené a mnoho mých lidí nepřežije.

Říkám vám o těchto věcech, abyste se mohli připravit tím, že Mě poznáte důvěrněji než kdykoli dříve. Když Mě poznáte důvěrně, budu moci vám pomáhat v časech, o nichž mluvím. Nepoznáte-li Mne tímto způsobem, vaše víra vás v nich nepodpoří, neboť to budou vskutku strašné časy.

Lidé, kteří jsou privilegovaní, ti, kdo mají moc a ti se speciálními výhodami, připravili plány k provedení změn podle svých představ.
Poznámka: Když to Pán řekl, hned jsem pomyslela na presidenta Trumpa a na mnohé, kdo jej nenávidí, ale On neřekl, že to má něco společného s ním.

Jejich plány budou provedeny, protože čas konce je u všech, kdo jsou v těle a celé Písmo musí být naplněno, aby můj lid mohl přijít domů a být tady se Mnou v nebi.

Lidé, kteří připravují tyto plány, jsou proti Mně. Jsou proti mému lidu, jsou proti mému Slovu. Budou ohlašovat mého nepřítele.
Poznámka: Cítila jsem, že mluví o antikristu, ale On to neřekl.

Tuto skupinu tvoří mnoho národů a už dlouho tajně spřádaly plány jak zničit tuto zemi, kvůli jejím základům ve Mně. I když mnozí v této zemi už nemilují mé jméno nebo Mi neslouží, tato země kdysi hájila Mne a mé cesty jako žádná jiná.
Poznámka: Když to říkal, znělo to tak smutně, jako kdyby otec ztratil své dítě.

Mé děti, musíte být připraveny na to, co přichází. Stát se Mi bližší a jít se Mnou v důvěrném vztahu se nestane ze dne na den. Jestli nezačnete, nedokážete to. Nebudete mít dost času, abyste to učinili, když nezačnete teď.

Tento rok přinese mnoho změn pro mé lidi a mnoho příležitostí pro ty, kdo proti nim budou páchat zlo. Hleďte, abyste se neúčastnily utiskování mého lidu. Dbejte na to, abyste se nepodílely na tom, co je špatné. Dávejte si pozor, abyste uctívaly jen Mne, neboť konec je na blízku, a ty které tak činit nebudou, budou trpět strašným koncem.

Bůh Otec


Ž 91, 1-6
1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
2: Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám."
3: Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
4: Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
5: Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
6: moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.
zpět